ข้อมูลสินค้า

  • แม็กเน็ทรังไหม พวงกุญแจรังไหมเต่า (อายุมั่นขวัญยืน)
  • NongMaiThai Cocoon น้องไหมไทย

รายละเอียดผู้ซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม (Want to get more information)
ต้องการให้ติดต่อเพื่อเสนอราคา (Want to get Quotation)

Security Code :

CAPTCHA Image refresh
กรุณาป้อนตัวอักษร ให้ตรงกับรูปภาพ :
* ท่านจะจัดซื้อหรือต้องการสินค้า (Time for Buy) Month
*ประมาณการงบประมาณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้(Budget)
*วัตถุประสงค์ของการซื้อ(Objective)