รายละเอียดกิจการ

shop Group Cocoon

ร้านค้า กลุ่มรังไหมประดิษฐ์ จ.สระบุรี

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ของที่ระลึกจากรังไหม 1. ผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่เป็นเยาวชน และมีการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษทำให้มั่นใจได้ว่าภูมิปัญหาของรุ่นพ่อแม่ จะไม่สูญสิ้นไปจากชุมชน เพราะมีเยาวชนเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการผลิต ซึ่งต่างกับหลายๆแห่ง ที่มีเฉพาะผู้สูงอายุ การที่เยาวชนเป็นผู้ผลิตสินค้าเป็นจุดเด่น และเป็นจุดขายสินค้าที่ดีให้กับกลุ่ม 2. เยาวชนมีการมองโลกในทัศนะคติที่กว้าง ทำให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจกับตลาดกลุ่มเป้าหมาย เช่นพวงกุญแจค้างคาวเหล็กดัดฟัน หรือแม้แต่การทำพวงกุญแจหมีชุดว่ายน้ำ 3. กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ จากเปลือกไม้ และใบไม้ แสดงถึงการใส่ใจผู้บริโภค การดูแลเรื่องกระบวนการผลิตที่ใช้ระบบ CSR ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเด็กเล็กสามารถจับและสัมผัสได้ รวมถึงการดมได้ ปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงมือผู้บริโภค 4. กระบวนการผลิตไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ และแสดงถึงคุณค่าของไหมไทยซึ่งอยู่คู่สังคมไทยมาตั้งแต่สมัยอดีต เยาวชนเกิดการเรียนรู้ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าชิ้นงาน สู่สายตาคนไทย และชาวต่างประเทศ Invented Silk Nest From silk worms nesting of about 2 days the silk worm will turn into a pupa. When the silk worm becomes a complete pupa and the body side wall of the pupa has the brownish yellow and strong for harvesting the silk nest into the conversion into the silk thread.Next the silk nests other than the use in weaving into a cloth piece also has the benefit for the health of the people alike.Hire of work of producing and distribution of invented flowers from silk nest, light lantern from silk nest, invented flowers from water lily fiber cloth,plastic rope basketwork, bag,light lantern,bastet

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

 • ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

 • ชื่อกิจการ/ร้านค้า :
  ร้านค้า กลุ่มรังไหมประดิษฐ์ จ.สระบุรี
 •  
  shop Group Cocoon
 • ข้อมูลธุรกิจ

 • กลุ่มอุตสาหกรรม :
  1. ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์
 • ประเภทธุรกิจ :
  1. ผู้ผลิต
 • ข้อมูลติดต่อ

 • ที่อยู่ :
  68/1 ม.6 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ สระบุรี 18130
 • ประเทศ :
  ไทย
 • ข้อมูลอื่นๆ

 • เงินทุนจดทะเบียน :
  1,000,000 หรือน้อยกว่า
 • รายได้ต่อปี :
  1,000,000 or less
 • จำนวนพนักงาน :
  0 - 50

ใบรับรองมาตราฐาน

มผช.24/2557

มผช.24/2557

รายละเอียดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

ใช้รังไหมย้อมด้วยสีธรรมชาติ

ใช้รังไหมด้วยสีย้อมธรรมชาติ โดยหมักด้วยดินโคลน

ย้อมรังไหมด้วยสีธรรมชาติ

รังไหม

นำรังไหมมาทำความสะอาด

ดินโคลน ,ผ้าขาวบาง

นำดินโคลนมาหมักโคลน

อุปกรณ์ย้อมรังไหมสีธรรมชาติ เช่น ฉาม

นำรังไหมที่ย้อมจากสีธรรมชาติ มาตากแดด

รังไหม

คัดเลือกรังไหมมาย้อมสีธรรมชาติ

ดินโคลน ,ผ้าขาวบาง

นำดินโคลน มาหมักกับรังไหม

อุปกรณ์ย้อมรังไหมสีธรรมชาติ เช่น ฉาม

นำมาตากแดดอ่อนๆ

รังไหม

ย้อมไหมด้วยใบขนุน

ย้อมไหมด้วยดินโคลน

รายการด้วยพระบารมี

รายการด้วยพระบารมี

โคมไฟรังไหมย้อมด้วยเปลือกไม้

ผลิตภัณฑ์จากรังไหม

แปรรูปรังไหม มูลค่า เพิ่มรายได้

ดอกว่านกุมารทองรังไหม

รายละเอียดการควบคุมคุณภาพสินค้า

ตรวจสอบโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มีการสุ่มตรวจกระบวนการผลิต