จักสาน

กลุ่มจักสานบ้านปากคลองบางกะเพียง

กลุ่มจักสานบ้านปากคลองบางกะเพียง

ชึุดเชี่ยนหมาก ใช้เวลาทำ 3 เดือน

กระบุงไม้ไผ่ยักษ์ 12,000 บ.

ถังข้าวไม้ แสดงถึงความอุมสมบูรณ์ 200-400 บาท

ไม้เก่าหลังไม้ไผ่ 25 บาท

หมวกใบลาน 60 บาท

งอบใบลาน ขนาดเด็ก 60 บาท

งอบใบลาน ขนาดผู้ใหญ่ 70 บาท

ครกไม้ตาลใบละ 80 บาท

กระบุงไม้ไผ่สานมีเชือกร้อย ขนาด 8 นิ้ว คู่ละ 900 บาท (ขนส่งฟรี)

กระบุงไม้ไผ่สานมีสาแลก ขนาด 7 นิ้ว คู่ละ 550 บาท (ขนส่งฟรี)

ปลาตะเพียนใบลานสีแดงขนาดเล็ก (แสดงถึงความเป็นศิริมงคลแก่บ้านเรือน)

ปลาตะเพียนสานใบลานสีแดง (แสดงถึงความเป็นศิริมงคล แก่บ้านเรือน)

ปลาตะเพียนใบลานขนาดใหญ่สีชมพู (แสดงถึงความมงคลแก่บ้านเรือน เป็นศิริมงคล)