ดอกไม้รังไหมประดิษฐ์

เครื่องประดับรังไหมสัปปะรด

เครื่องประดับรังไหมสร้อยมุข

เครื่องประดับรังไหม

เข็มกลัดติดเสื้อรังไหม 30 บ.

โคมไฟรังไหมย้อมด้วยเปลือกแค ได้เป็นสีช็อกโกแล็ต (ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกน่าอยู่)

ดอกว่านกุมารทอง หรือดอกพฤษภาเดือนห้า (แสดงถึงอุดมสมบูรณ์มีลักษณะเป็นพุ่มกลม)

พานพุ่มรังไหม

ดอกไม้รังไหมบานไม่รู้โรย